Σύνθετη συσκευή σύνδεσης συμβατικών κυκλωμάτων επιτήρησης και εντολής σημειακής τεχνολογίας

2021-10-15T10:18:13+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ενδεικτικός τύπος: Notifier M-721. Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την σύνδεση κυκλωμάτων επιτήρησης στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση μέχρι δύο κυκλωμάτων συσκευών με επαφές συναγερμού ή βλάβης ελεύθερες τάσης (“ξηρές”), σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (class B). Τυπικά κυκλώματα επιτήρησης που θα συνδέονται στη συσκευή είναι ανιχνευτές ροής, επιτήρηση θέσης fire damper, κομβίων συναγερμού, ανιχνευτών δέσμης, ανιχνευτών φλόγας κ.λπ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα,

Μηχανισμός σύνδεσης κυκλώματος αναγγελίας συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:36:10+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο μηχανισμός θα είναι κατάλληλος για την σύνδεση κυκλωμάτων αναγγελίας συναγερμού στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συνεχούς τάσης 24 Vdc με αντιστροφή πολικότητας, όπως σειρήνες, οπτικές ενδείξεις, κουδούνια κ.λπ., καθώς επίσης και κυκλώματα εναλλασσόμενης τάσης όπως μεγάφωνα και τηλέφωνα ενδοεπικοινωνίας ανάγκης. Το κύκλωμα αναγγελίας θα συνδέεται σε επαφές ενσωματωμένου ρελαί. Το κύκλωμα αναγγελίας συναγερμού θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης που θα προσφέρεται μαζί με τον μηχανισμό.

Μηχανισμός σύνδεσης κυκλώματος εντολής σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:32:56+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο μηχανισμός θα είναι κατάλληλος για την σύνδεση κυκλωμάτων εντολής στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συνεχούς τάσης 24 Vdc, όπως ηλεκτρομαγνήτες, firedamper κ.λπ., καθώς επίσης και κυκλώματα εναλλασσόμενης τάσης όπως εντολές προς φωτισμό, ανεμιστήρες κ.ο.κ. Το κύκλωμα εντολής θα συνδέεται σε επαφές NO/NCδύο ενσωματωμένων ρελαί.

Μηχανισμός σύνδεσης κυκλώματος επιτήρησης σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:29:35+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο μηχανισμός θα είναι κατάλληλος για την σύνδεση κυκλωμάτων επιτήρησης στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συσκευών με επαφές συναγερμού ή βλάβης ελεύθερες τάσης (ξηρές), σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (classB). Τυπικές συσκευές σύνδεσης στο μηχανισμό είναι ανιχνευτές ροής, επιτήρηση θέσης firedamper, κομβίων συναγερμού, ανιχνευτών δέσμης κ.λπ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης που θα προσφέρεται μαζί με τον μηχανισμό. Το μικρό του μέγεθος θα επιτρέπει τη τοποθέτησή του δίπλα ή εντός της επιτηρούμενης συσκευής.

Μηχανισμός σύνδεσης κυκλώματος επιτήρησης σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:26:12+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο μηχανισμός θα είναι κατάλληλος για την σύνδεση κυκλωμάτων επιτήρησης στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συσκευών με επαφές συναγερμού ή βλάβης ελεύθερες τάσης (ξηρές), σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (classB), ή ζώνης με επιστροφή καλωδίου (classA). Τυπικές συσκευές σύνδεσης στο μηχανισμό είναι ανιχνευτές ροής, επιτήρηση θέσης firedamper, κομβίων συναγερμού, ανιχνευτών δέσμης κ.λπ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης που θα προσφέρεται μαζί με τον μηχανισμό.

Μηχανισμός σύνδεσης ζώνης συμβατικών ανιχνευτών σε βρόγχο σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:22:17+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο μηχανισμός θα είναι κατάλληλος για την σύνδεση μίας ζώνης συμβατικών ανιχνευτών στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση μέχρι 20 ανιχνευτών καπνού ή θερμικών - θερμοδιαφορικών, σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (classB), ή ζώνης με επιστροφή καλωδίου (classA). Η ζώνη των ανιχνευτών θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης που θα προσφέρεται μαζί με τον μηχανισμό.

Συσκευή σύνδεσης συμβατικού κυκλώματος επιτήρησης σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T13:09:38+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την σύνδεση κυκλωμάτων επιτήρησης στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συσκευών με επαφές συναγερμού ή βλάβης ελεύθερες τάσης (ξηρές), σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (classB). Τυπικά κυκλώματα επιτήρησης που θα συνδέονται στη συσκευή είναι ανιχνευτές ροής, επιτήρηση θέσηςfiredamper, κομβίων συναγερμού, ανιχνευτών δέσμης κ.λπ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης που θα προσφέρεται μαζί με τον μηχανισμό. Το μικρό μέγεθος της συσκευής θα επιτρέπει τη τοποθέτησή της δίπλα ή εντός της επιτηρούμενης περιφερειακής μονάδας. Θα μπορεί να τοποθετείται εντός κοινού ηλεκτρολογικού κουτιού.

Συσκευή σύνδεσης συμβατικού κυκλώματος επιτήρησης σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T13:04:54+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την σύνδεση κυκλωμάτων επιτήρησης στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συσκευών με επαφές συναγερμού ή βλάβης ελεύθερες τάσης (“ξηρές”), σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (class B). Τυπικά κυκλώματα επιτήρησης που θα συνδέονται στη συσκευή είναι ανιχνευτές ροής, επιτήρηση θέσης firedamper, κομβίων συναγερμού, ανιχνευτών δέσμης κ.λπ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης που θα προσφέρεται μαζί με τον μηχανισμό.

Συσκευή σύνδεσης συμβατικού κυκλώματος εντολής – αναγγελίας συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T12:55:03+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την σύνδεση κυκλωμάτων εντολής στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συνεχούς τάσης 24 Vdc με αντιστροφή πολικότητας, όπως σειρήνες, οπτικές ενδείξεις, κουδούνια κ.λπ. Επίσης, θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων εντολής συνεχούς τάσης 24 Vdc χωρίς αντιστροφή πολικότητας, όπως ηλεκτρομαγνήτες, firedamper κ.λπ., καθώς επίσης και κυκλώματα εναλλασσόμενης τάσης όπως εντολές προς φωτισμό, ανεμιστήρες κ.ο.κ. Το κύκλωμα εντολής ή αναγγελίας θα συνδέεται σε επαφές ενσωματωμένου ρελαί. Το κύκλωμα αναγγελίας συναγερμού θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top