Βαθμίδα σύνδεσης σε δίκτυο 3G

2018-07-26T10:18:03+03:00Κατηγορίες: Inim, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η βαθμίδα (κάρτα) σύνδεσης δικτύου 3G θα μπορεί να συνδέεται μέσω καλωδίου στο δίκτυo Bus του κεντρικού πίνακα σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης αρκεί να υπάρχει καλή ποιότητα σήματος 3G.

Βαθμίδα σύνδεσης σε δίκτυο LAN

2018-07-26T10:13:40+03:00Κατηγορίες: Inim, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η βαθμίδα (κάρτα) σύνδεσης δικτύου θα αποτελεί μια διεπαφή Ethernet για σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω πρωτοκόλλου TCP/IP και θα μπορεί ταυτόχρονα να προσφέρει ψηφιακή επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου SIA-IP.

Βαθμίδα σύνδεσης σε δίκτυο LAN

2018-06-05T14:23:08+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Η βαθμίδα (κάρτα) σύνδεσης θα μπορεί να συνδέεται στο υφιστάμενο δίκτυο των πινάκων πυρανίχνευσης και θα παρέχει μια πύλη προς αυτό το δίκτυο από οποιαδήποτε τοποθεσία μέσω διαδικτύου. H κάρτα σύνδεσης θα μπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες από το δίκτυο πυρανίχνευσης με το οποίο θα είναι συμβατή και θα μπορεί να οπτικοποιεί την κατάσταση των πινάκων ελέγχου σε ένα συμβατικό φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser).

Βαθμίδα Διασύνδεσης με τρίτα συστήματα (BMS)

2018-06-05T13:52:12+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Η βαθμίδα (κάρτα) διασύνδεσης θα επιτρέπει στα συστήματα BMS και στους Η/Υ με το γραφικό περιβάλλον της πυρανίχνευσης να ενσωματώνονται με όλους τους πίνακες πυρανίχνευσης και τα απομακρυσμένα τερματικά. Η διασύνδεση αυτή θα αποτελεί κομμάτι του δικτύου των πινάκων επιτρέποντας το χειρισμό των συμβάντων μέσω ενός Η/Υ ή σύνδεσης μέσω RS232.

Βαθμίδα Δικτύωσης Πινάκων

2018-06-05T13:41:20+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Η βαθμίδα (κάρτα) δικτύωσης πινάκων θα επιτρέπει σε όλους τους πίνακες πυρανίχνευσης, στα απομακρυσμένα τερματικά και στα περιφερειακά δικτύου να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κλασικού καλωδίου δύο αγωγών με αντίσταση στη φωτιά. Το δίκτυο αυτό θα μπορεί να μεταφέρει οποιαδήποτε πληροφορία από οποιεσδήποτε συσκευές εισόδων-εξόδων και να οπτικοποιηθεί σε οποιοδήποτε πίνακα ελέγχου πυρανίχνευσης ή απομακρυσμένου τερματικού.

Βαθμίδα δικτύου πινάκων πυρανίχνευσης

2018-05-27T12:18:38+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η βαθμίδα δικτύου πίνακα πυρανίχνευσης θα επιτρέπει τη σύνδεσή του σε ένα κλειστό βρόχο πινάκων τεχνολογίας peer-to-peer. Ο αριθμός των πινάκων που θα μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο εξαρτάται από το τύπο και το λογισμικό τους.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top