Πίνακας

Πίνακας Πυρανίχνευσης Σημειακής Τεχνολογίας με Εκτυπωτή

2019-09-19T14:16:57+03:00Categories: EN54 Inim, EN54 Inim Πίνακες, Πυρανίχνευση|Tags: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN54-2 και EN54-4 (Control and Indicating Equipment). Θα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 2 βρόχους με κατ’ ελάχιστο 240 περιφερειακές συσκευές.

Πίνακας Πυρανίχνευσης Σημειακής Τεχνολογίας

2019-09-19T14:13:50+03:00Categories: EN54 Inim, EN54 Inim Πίνακες, Πυρανίχνευση|Tags: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN54-2 και EN54-4 (Control and Indicating Equipment). Θα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 2 βρόχους με κατ’ ελάχιστο 240 περιφερειακές συσκευές.

Πίνακας Πυρανίχνευσης Σημειακής Τεχνολογίας ενός Βρόχου με Εκτυπωτή

2019-09-19T14:08:11+03:00Categories: EN54 Inim, EN54 Inim Πίνακες, Πυρανίχνευση|Tags: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN54-2 και EN54-4 (Control and Indicating Equipment). Θα μπορεί να υποστηρίξει έναν βρόχο με κατ’ ελάχιστο 240 περιφερειακές συσκευές.

Πίνακας Πυρανίχνευσης Σημειακής Τεχνολογίας ενός Βρόχου

2019-09-19T14:08:52+03:00Categories: EN54 Inim, EN54 Inim Πίνακες, Πυρανίχνευση|Tags: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN54-2 και EN54-4 (Control and Indicating Equipment). Θα μπορεί να υποστηρίξει έναν βρόχο με κατ’ ελάχιστο 240 περιφερειακές συσκευές, (στοιχεία ανιχνευτών σημειακής τεχνολογίας, συσκευών επιτήρησης-εντολής, κομβίων συναγερμού).

Επαναληπτικός Πίνακας Πυρανίχνευσης LCD

2019-09-19T13:58:55+03:00Categories: EN54 Inim, EN54 Inim Πίνακες, Πυρανίχνευση|Tags: |

Ο επαναληπτικός πίνακας πυρανίχνευσης θα εμφανίζει όλα τα στοιχεία και τις ενδείξεις του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης και θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση για να ελέγχουν το σύστημα πυρανίχνευσης ανάλογα με το εξουσιοδοτημένο επίπεδο πρόσβασης τους.

Επαναληπτικός Πίνακας Πυρανίχνευσης LCD-RK

2019-09-19T13:55:14+03:00Categories: EN54 Inim, EN54 Inim Πίνακες, Πυρανίχνευση|Tags: |

Ο επαναληπτικός πίνακας πυρανίχνευσης θα εμφανίζει όλα τα στοιχεία και τις ενδείξεις του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης και θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση για να ελέγχουν το σύστημα πυρανίχνευσης ανάλογα με το εξουσιοδοτημένο επίπεδο πρόσβασης τους.

Πίνακας ανίχνευσης διαρροής νερού συμβατικού τύπου

2019-01-23T10:38:10+02:00Categories: Πυρανίχνευση, Υγρανίχνευση|Tags: |

Ο πίνακας υγρανίχνευσης θα είναι συμβατικού τύπου και θα είναι σχεδιασμένος να  προστατεύσει χώρους με ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό οι οποίοι είναι ευάλωτοι στη διείσδυση νερού και χρήζουν προστασίας από ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής.

Κεντρικός Πίνακας Ασφαλείας Smartliving 10100L

2018-07-27T10:05:13+03:00Categories: Inim, Ασφάλεια|Tags: |

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι συμβατικής τεχνολογία με δυνατότητα ενσωμάτωσης σημειακών συσκευών μέσω δικτύου Bus. Θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε 10 ζώνες επεκτάσιμες στις 100, την καταγραφή συμβάντων και τη χρήση χρονοπρογραμματιζόμενων  ενεργειών.

Κεντρικός Πίνακας Ασφαλείας Smartliving 1050L

2018-07-27T10:02:03+03:00Categories: Inim, Ασφάλεια|Tags: |

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι συμβατικής τεχνολογία με δυνατότητα ενσωμάτωσης σημειακών συσκευών μέσω δικτύου Bus. Θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε 10 ζώνες επεκτάσιμες στις 50, την καταγραφή συμβάντων και τη χρήση χρονοπρογραμματιζόμενων  ενεργειών.

Κεντρικός Πίνακας Ασφαλείας Smartliving 1050

2018-07-27T09:58:16+03:00Categories: Inim, Ασφάλεια|Tags: |

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι συμβατικής τεχνολογία με δυνατότητα ενσωμάτωσης σημειακών συσκευών μέσω δικτύου Bus. Θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε 10 ζώνες επεκτάσιμες στις 50, την καταγραφή συμβάντων και τη χρήση χρονοπρογραμματιζόμενων  ενεργειών.

Κεντρικός Πίνακας Ασφαλείας Smartliving 515

2018-07-27T09:54:19+03:00Categories: Inim, Ασφάλεια|Tags: |

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι συμβατικής τεχνολογία με δυνατότητα ενσωμάτωσης σημειακών συσκευών μέσω δικτύου Bus. Θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε 5 ζώνες επεκτάσιμες στις 15, την καταγραφή συμβάντων και τη χρήση χρονοπρογραμματιζόμενων  ενεργειών.

Κεντρικός Πίνακας Ασφαλείας Smartliving 505

2018-07-27T09:51:00+03:00Categories: Inim, Ασφάλεια|Tags: |

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι συμβατικής τεχνολογία με δυνατότητα ενσωμάτωσης σημειακών συσκευών μέσω δικτύου Bus. Θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε 5 ζώνες, την καταγραφή συμβάντων και τη χρήση χρονοπρογραμματιζόμενων  ενεργειών.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Phone: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com